Familie ver Loren van Themaat Web Tuiste

Besonderhede van persone

Home
Besonderhede van persone
FOTO's (Voorlopig)
Gegewens Vanaf Joan Philip 1840-1890
Afstammelinge van Jan Fobzn 1536
Vanaf Reep 1746, Suid Afrika Tak
Afstammelinge van Reep 1882-1982
xb Joan Philip 1840
xib Hendrik [Hein] 1876
xic Maria Elizabeth (Betsy) 1877
xid Reep 1882
XIe. Alberta Jacoba [Quine] 1883

Elke persoon sal sy eie blad kry

Toekomstig, lys van persone met link

Besonderhede benodig:
Volle name en verkose spelling van die van ("surname")
Geboorte, doop, troue, skei, dood ens datums en plekke
Beroep, gades, kinders, ouers, bedrywighede, addresse ens