Familie ver Loren van Themaat Web Tuiste

Vanaf 1746 Reep tot by die Een Suid Afrika-Tak
Home
Besonderhede van persone
FOTO's (Voorlopig)
Gegewens Vanaf Joan Philip 1840-1890
Afstammelinge van Jan Fobzn 1536
Vanaf Reep 1746, Suid Afrika Tak
Afstammelinge van Reep 1882-1982
xb Joan Philip 1840
xib Hendrik [Hein] 1876
xic Maria Elizabeth (Betsy) 1877
xid Reep 1882
XIe. Alberta Jacoba [Quine] 1883